Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van de woningstichting Wuta te Nigtevecht besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website van de Wuta wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie op de website van de Wuta wordt regelmatig bijgewerkt en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van de Wuta woningbouwcorporatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van de Wuta te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van de Wuta verkregen is.