Woningstichting Wuta
Hoekerstraat 7
1393 NR Nigtevecht
telefoon: 0294 25 33 54
Spoedeisend nummer:
06 13 51 05 65

wutawbc@xs4all.nl

Downloads en links

Wuta-nieuws
Het Wuta-nieuws is de spreekbuis van de Wuta naar de huurders. Het verschijnt minimaal een keer per jaar en wordt bij alle huurders bezorgd. Wuta-nieuws mrt 2019 kan ook.
Huurovereenkomst
In een huurovereenkomst staan de afspraken die de huurder en verhuurder aan het begin van een huurperiode maken. Download de Drie documenten huurvoorwaarden - leidraad - ABC versie 2018: Algemene huurvoorwaarden Wuta, de Leidraad mutatiewoningen Wuta en het ABC- huurdersonderhoud.
Bestuursverslag
In de jaarrekening staan de financiële gegevens van de Woningstichting Wuta van het boekjaar. In onze jaarrekening vindt u drie verschillende onderdelen: het sociale jaarverslag, toegelicht per onderdeel, de balans en de winst- en verliesrekening. Klik voor een exemplaar Bestuursverslag 2017.
Governancecode
Als maatschappelijk ondernemer hechten wij belang aan een goed ondernemingsbestuur. Daarom onderschrijft Woningstichting Wuta de Governancecode Woningcorporaties van Aedes. Deze code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, openheid en transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.
WoningNet
WoningNet bemiddelt in woningen voor corporaties in verschillende regio's in Nederland: www.woningnet.nl.
Huurkrant
Elk jaar komt er een Huurkrant uit met de meest recente informatie: de jaarlijkse huurverhoging de relatie tussen de huurverhoging en de energiekosten artikelen over ontwikkelingen in de huurdermarkt, wetgeving, toeslagen etc. Huurinformatie: www.rijksoverheid.nl.
Urgentiewijzer
In de urgentiewijzer wordt uiteengezet wanneer voorrang wordt verleend bij het toewijzen van een woning. www.urgentiewijzer.nl
Visitatierapport 2013 - 2016
In 2017 heeft Procorp de corporatie gevisiteerd, zie hier het rapport: Visitatierapport Wuta.
Integriteitscode
Integriteit is een belangrijk thema bij Wuta:  Integriteitscode 2017.
Gemeente Stichtse Vecht
Website van de gemeente Stichtse Vecht: www.stichtsevecht.nl en de Prestatieafspraken Wuta 2017.
Woonbond
De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. www.woonbond.nl.
Huisjehuisje
Al jaren op zoek naar een ander huurhuis? Er is nu www.huisjehuisje.nl. Daar kunt u de app huisjehuisje downloaden. Hier kunnen huizen eenvoudig te ruil worden aangeboden. En er kan makkelijk door het bestand worden geswiped naar de aangeboden ruilhuizen.
Signalering Nieuwsbericht voor huurders
Privacyverklaring
Inkomensverklaring