Onderhoud

Onderhoud van een woning bestaat uit planmatig, dagelijks en groot onderhoud.

3535697_3_org[1]

Reparaties of gebreken aan de woning

Tijdens de bewoning kan er altijd iets stukgaan of kan de woning gebreken gaan vertonen. Om verdere schade aan de woning te voorkomen is het goed als u deze gebreken direct aan ons doorgeeft.

Tijdens onze kantooruren belt u Wuta (ma, di, woe 9 - 11 uur) 0294-25 33 54.
Na kantooruren kunt u voor spoedeisende zaken (tussen 8.30 - 15.30 uur) bellen naar Woningstichting Vecht & Omstreken: 0346-25 94 90, maak geen gebruik van het keuzemenu, maar wacht totdat u iemand aan de lijn krijgt.   

Onstoppingen (RRS)  0800-030 1313                                                                                                                                                                     Storing cv-ketel (C&R v.d. Wilt) 0297-28 42 95

Ook kunt u uw bericht per mail wutawbc@xs4all.nl of via deze website doorgeven: Reparatieverzoek

 

 

Onderhoud

Bepaalde onderhoudswerkzaamheden aan de woning zijn voorspelbaar en moeten om een bepaalde tijd worden uitgevoerd, b.v. het schilderwerk. Deze werkzaamheden kunnen dus al lang van te voren worden gepland. Hiervoor wordt een voortschrijdende meerjarenbegroting opgesteld, steeds voor de eerstkomende 10 jaar. Jaarlijks wordt een taakstellende begroting opgesteld van de werkzaamheden die dat jaar moeten worden uitgevoerd.

Bij mutaties worden, indien van toepassing, woningen aangepast aan de eisen van deze tijd. Dat betekent dat als een woning nog geen CV-installatie heeft, deze geplaatst wordt (HR-ketel). Indien nodig worden badkamer en de keuken vernieuwd. Tevens wordt er projectmatig HR+ glas geplaatst.