Onderhoud

Onderhoud van een woning bestaat uit planmatig, dagelijks en groot onderhoud.

3535697_3_org[1]

Reparaties of gebreken aan de woning

Tijdens de bewoning kan er altijd iets stukgaan of kan de woning gebreken gaan vertonen. Om verdere schade aan de woning te voorkomen is het goed als u deze gebreken direct aan ons doorgeeft. NB: Onze technische dienst is tijdelijk niet bereikbaar. Vecht & Omstreken neemt de dienst over.

Tijdens onze kantooruren belt u Wuta (ma, din, woe 9 - 12 uur) 0294-253354.
Na kantooruren kunt u bellen naar: 0346-259490

Ook kunt u uw bericht per mail of via deze website doorgeven.
De technische dienst zal u indien nodig bezoeken en/of opdrachten tot herstel geven.

De Wuta verhelpt kleine mankementen direct om erger te voorkomen. Wij kijken altijd naar de technische en economische levensduur van de materialen en installaties.

Telefoonnummer
Postadres

 

mail

website

Voor reparaties en klachten over uw woning belt u:
Tijdens onze kantooruren (ma, din, woe 9 - 12 uur): 0294-25 33 54;
Na kantooruren belt u Vecht & Omstreken: 0346-259490.

Woningstichting Wuta
Hoekerstraat 7
1393 RK  Nigtevecht

wutawbc@xs4all.nl

reparatieverzoek

 

Woningstichting Wuta
Hoekerstraat 7
1393 NR Nigtevecht

0294 253 354 
wutawbc@xs4all.nl

Onderhoud

Bepaalde onderhoudswerkzaamheden aan de woning zijn voorspelbaar en moeten om een bepaalde tijd worden uitgevoerd, b.v. het schilderwerk. Deze werkzaamheden kunnen dus al lang van te voren worden gepland. Hiervoor wordt een voortschrijdende meerjarenbegroting opgesteld, steeds voor de eerstkomende 10 jaar. Jaarlijks wordt een taakstellende begroting opgesteld van de werkzaamheden die dat jaar moeten worden uitgevoerd.

Bij mutaties worden, indien van toepassing, woningen aangepast aan de eisen van deze tijd. Dat betekent dat als een woning nog geen CV-installatie heeft, deze geplaatst wordt (HR-ketel). Indien nodig worden badkamer en de keuken vernieuwd. Tevens wordt er projectmatig HR+ glas geplaatst.