Woningstichting Wuta
Hoekerstraat 7
1393 NR Nigtevecht
telefoon: 0294 25 33 54

Spoedeisend nummer:
06 2904 8496

wutawbc@xs4all.nl

Wuta-nieuws

Het Wuta-nieuws is de spreekbuis van de Wuta naar de huurders. Het verschijnt minimaal een keer per jaar en wordt bij alle huurders bezorgd.
Wuta-nieuws december 2020

Huurovereenkomst

In een huurovereenkomst staan de afspraken die de huurder en verhuurder aan het begin van een huurperiode maken. Bijgaand kunt u de drie documenten:  Algemene huurvoorwaarden Wuta, de Leidraad mutatiewoningen Wuta en het ABC- huurdersonderhoud downloaden.
huurvoorwaarden - leidraad - ABC versie 2018

Bestuursverslag

In de jaarrekening staan de financiële gegevens van de Woningstichting Wuta van het boekjaar. In onze jaarrekening vindt u drie verschillende onderdelen: het sociale jaarverslag, toegelicht per onderdeel, de balans en de winst- en verliesrekening.
Jaarverslag 2019.

Bestuursreglement 2020
Governancecode

Als maatschappelijk ondernemer hechten wij belang aan een goed ondernemingsbestuur. Daarom onderschrijft Woningstichting Wuta de Governancecode woningcorporaties  van Aedes. Deze code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, openheid en transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.

WoningNet

WoningNet bemiddelt in woningen voor corporaties in verschillende regio's in Nederland: www.woningnet.nl.

Urgentiewijzer

In de urgentiewijzer wordt uiteengezet wanneer voorrang wordt verleend bij het toewijzen van een woning.
www.urgentiewijzer.nl

Visitatierapport 2013 - 2016

In 2017 heeft Procorp de corporatie gevisiteerd, zie hier het rapport: Visitatierapport Wuta.

Integriteitscode

Integriteit is een belangrijk thema bij Wuta:  Integriteitscode 2017.

Gemeente Stichtse Vecht

Website van de gemeente Stichtse Vecht: www.stichtsevecht.nl en de Prestatieafspraken 2020 + Prestatieafspraken - bijlage.

Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.
www.woonbond.nl.

Signalering - Nieuwsbericht voor huurders
Privacyverklaring
Inkomensverklaring 2021
Rollen RvT 2020